Zanechte nám kontakt

a domluvíme schůzku

Děkujeme, brzy se vám ozveme!
Bohužel došlo k chybě, zkuste to prosím později.

Soustředění na firemní priority s OKR

OKR (Objectives and Key Results) jsou jednoduchý systém, který se používá pro nastavení a průběžné vyhodnocování firemních a týmových priorit a strategických cílů. Cíle (Objectives) se stanovují na určité časové období (většinou rok a čtvrtletí). Klíčové výsledky (Key Results) měří, jak se daří cíle (Objective) naplňovat.

Hlavní výhody využití OKR jsou: 

 1. OKR umožní prioritizaci úkolů s ohledem na strategické firemní cíle
  Nastavením OKR dosáhnete potřebného soustředění na cíle, které přinesou skvělé výsledky, bez ohledu na běžná pracovní vyrušení.
 2. OKR umožní lépe komunikovat firemní a týmové cíle napříč firmou 
  Cíle budou jasné a jednoznačné. Zapojení OKR do pravidelných porad zajistí, že cíle jsou neustále na očích všech a že jsou propojeny na jednotlivé dílčí aktivity.
 3. OKR přináší návyky, které vedou k dosahování cílů
  Každý tým i jednotlivec potřebuje proces, který pomáhá udržet cíle v pozornosti a stanovit úkoly směřující k jejich dosažení. OKR vám dají návyky, které vás budou k prioritám opakovaně vracet a dodají přehled, jak si v nich týmy stojí.
 4. OKR zlepšují práci s časem 
  Nastavením časového období v rámci OKR jsou týmy stále motivovány směrem k dohodnutým cílům a kontinuálně se drží klíčových priorit.
 5. OKR podporují učení a inovace
  Nalézt správnou firemní strategii často vyžaduje experimentovat a inovovat. OKR nabízí kontinuální proces vyhodnocování toho, co funguje, a tím dosahovat skutečné business agility. 

Jak správně nastavit Objectives and Key Results

Součástí nastavení OKR je vyjasnění strategických priorit. Ty musí vycházet z dlouhodobé vize či smyslu existence firmy.

Cíl (O) je vyjádřen inspirativní větou, měl by být ambiciózní a časově ohraničený. Ideálně je navrhován zdola, takže vtahuje do hry všechny zainteresované a umožňuje jim se s cílem ztotožnit. Díky tomu se může stát motivací pro každého, kdo je za jeho realizaci zodpovědný. Při realizaci OKR se mohou týmy spojit do „cross-functional“ projektů, které zahrnují všechny specializace a boří tak obvyklou týmovou rivalitu.

Klíčové výsledky (KR) umožňují vyhodnocovat dosažení cíle (O). Jsou to kvantitativní nebo kvalitativní měřítka. Každý cíl jich obvykle mívá několik, aby se podařilo vystihnout různé pohledy na to, co znamená úspěšně splněný cíl.

příklad Objective and Key Results

Firemní kultura by měla být nastavena tak, aby byli do hledání řešení přizváni lidé „zdola“ a aby bylo možné experimentovat a učit se. Tím se týmům umožní dosahovat skvělých výsledků.

Systém, který vás v tom udrží

příklad možného OKR rytmu

OKR jsou jako novoroční předsevzetí. Nastavení dobrých cílů je jen první krok. Bez systému, jak je dlouhodobě udržovat v pozornosti, vyhodnocovat a posouvat dál, to nebude fungovat.

Součástí Objectives and Key Results jsou doporučené návyky a pravidelné porady a vyhodnocení, které pomohou zajistit pozornost, směřující k dosažení cílů. Rytmus je potřeba nastavit vám na míru.

Rádi vám s nastavením OKR pomůžeme:

Ondřej Suchý, zakladatel Tealmakers, je tvůrcem seriálu Mistrovství v OKR na Red Button EDU.

Nastudujte si OKR na blogu:


DOMLUVIT SCHůzku