Zanechte nám kontakt

a domluvíme schůzku

Děkujeme, brzy se vám ozveme!
Bohužel došlo k chybě, zkuste to prosím později.

Lepší soustředění díky OKR

OKR (Objectives and Key Results) je systém, který se používá pro nastavení firemních a týmových priorit a strategických cílů.  Cíle (Objective) se stanovují na určité časové období (většinou rok a čtvrtletí). Klíčové výsledky (Key Results) určují, zda byl cíl (Objective) dosažen. 

příklad OKR

Hlavní výhody využití systému OKR jsou: 

1. OKR umožní prioritizaci úkolů s ohledem na strategické firemní cíle
Nastavením OKR dosáhnete potřebný fokus na úkoly, které pomohou dosáhnout skvělé výsledky bez ohledu na běžné pracovní distrakce. 

2. OKR umožní lépe komunikovat firemní a týmové cíle napříč firmou 
Zapojení OKR do pravidelných porad zajistí, že cíle jsou neustále na očích všech a že jsou propojeny na jednotlivé dílčí aktivity. 

3. OKR vytváří návyky, které vedou k dosahování cílů
Každý tým i jednotlivec potřebuje proces, který pomáhá stanovit pracovní aktivity směřující k dosažení cíle. OKR umožňují mít přehled, jak si v tomto procesu týmy stojí. 

4. OKR zlepšují práci s časem
Nastavením časového období v rámci OKR jsou týmy stále motivovány směrem k dohodnutým cílům a kontinuálně se drží klíčových priorit. 

5. OKR podporují učení a inovace
Nejlepší týmy potřebují experimentovat a inovovat. / Nalézt správnou firemní strategii často vyžaduje experimentovat a inovovat. OKR nabízí kontinuální proces vyhodnocování toho, co funguje, a tím dosahovat skutečné agility. 

Jak správně nastavit OKR

Součástí nastavení OKR je vyjasnění firemních priorit. Ty by měly vycházet z dlouhodobé vize.  

Cíl (O) je vyjádřen inspirativní větou, měl by být časově ohraničený a realizovatelný týmem nebo jednotlivcem nezávisle na ostatních. Je navrhován zdola a bývá přijat společně s vedením, tím se může stát každodenní motivací pro každého, kdo je za jeho realizaci zodpovědný.

Klíčové výsledky (KR) umožňují vyhodnocovat dosažení cíle (O). Jsou to kvantitativní nebo kvalitativní měřítka, každý cíl jich může mít několik. 

Firemní kultura by měla být nastavena tak, aby bylo možné udělat chybu, ale musí zároveň podporovat vyhodnocování a poučení. Tím se umožní týmu dosahovat skvělých výsledků.

DOMLUVIT SCHůzku