Mám zájem o službu

Týmové dohody

Děkujeme, brzy se vám ozveme!
Bohužel došlo k chybě, zkuste to prosím později.

Proč je to důležité

  • Spolupráce lidí v týmu někdy naráží na nevyslovená očekávání, situace, kdy jim něco nevyhovuje, nebo jednoduše na absenci pravidel.
  • Pokud se podaří tyto věci pojmenovat a ošetřit dohodami, spolupráce dostává novou energii. Posílí se to dobré a omezí to problémové.
  • Přispěje to k lepším výsledkům a k lepší náladě týmu.

Jak budeme pracovat

Týmové dohody jsou neformální, „lokální“ pravidla a zvyklosti dohodnuté zdola členy jednotlivých týmů. Jde to něco jiného než formální firemní procesy.

Pojmenujeme to dobré, o co se vaše parta může opřít. Nejdřív na bezpečných příkladech a potom na reálných situacích rozebereme problematické body.

Vy sami navrhnete dohody, které ošetřují vaši spolupráci. Radši říkáme dohody než pravidla, pravidla zavání stanovením shora, zatímco dohody jdou od celého týmu. Každý má možnost výsledek ovlivnit a na konci se očekává osobní závazek je naplňovat.

Facilitátor vás při hledání shody podporuje, drží otevřenou diskuzi a zároveň konfrontuje, třeba když by pravidla sklouzla k obecným frázím. Může i navrhnout několik osvědčených pravidel odjinud.

část dohod v týmu Prázdninové školy Lipnice

Dohody uvedeme v platnost. Po několika týdnech se ještě jednou setkáme, abychom rozebrali, co fungovalo, jaké byly problematické situace a zda něco potřebuje úpravu.

  • celý tým, ideálně max 15 lidí
  • jedno celodenní setkání
  • úkoly, které pomohou se změnou zvyklostí a stereotypů
  • s odstupem týdnů kratší setkání osobně nebo online

Mohlo by vás zajímat: