Mám zájem o službu

Tyrkysová transformace

Děkujeme, brzy se vám ozveme!
Bohužel došlo k chybě, zkuste to prosím později.

Proč se inspirovat tyrkysovými organizacemi

  • Tyrkysové (TEAL) organizace jsou podniky, které dělají něco prospěšného pro svět a chovají se slušně k lidem, aby kolegy bavilo v ní být a mohli tam plně rozvinout svůj potenciál. K tomu využívají specifické praktiky a filozofii (tyrkysové principy).
  • Věříme, že právě takové organizace mohou být jednou z cest k odpovědnému a prospěšnému podnikání.
  • Provedeme vás změnou. Pomůžeme vám a lidem kolem vás s rozvojem důležitých dovedností, které jsou k tomu potřeba. Vybereme vhodné principy a pravidla a poradíme s přechodem. (Proč se hodí průvodce zvenku.)

Jak na to půjdeme (plán na 12-24 měsíců)

Tyrkysové organizace stojí na třech principech:

  1. mají záměry překračující pouhý zisk.
  2. Respektují lidi jako celistvé bytosti, které mohou odložit profesionální masky.
  3. Rozvíjí sebeřízení a zapojují kolegy do rozhodování.

Prvním krokem je poznání vaší firmy a dobré poznání vaší motivace, proč byste se chtěli vydat na takovou cestu. Možná se chcete stáhnout z každodenního fungování, chcete vědomě vytvářet pozitivní dopad na svět nebo vás zkrátka tyrkysové firmy inspirují a chcete být jednou z takových.

Pak se pustíme do práce. Ujasníme si, proč je vaše firma. Budeme pracovat na individuálních postojích lidí, kteří jsou vpředu, protože organizace se může rozvinout jen do míry dané jejími lídry.

Co konkrétně budeme dělat

Dlouhodobý rozvoj

Změna je nemožná bez psychologické zralosti celého týmu. Může být nezbytné rozvíjet dovednosti, například schopnost přistupovat k lidem s respektem a pokorou. Budeme se učit otevřeně komunikovat a konstruktivně zvládat konflikt, probírat zodpovědnost a schopnost se autonomně rozhodovat.

Osvědčené praktiky tyrkysových firem

Budeme zavádět vhodné procesy inspirované úspěšnými tyrkysovými organizacemi, například:

  • hodnoty a týmové dohody
  • rozhodování
  • řešení konfliktů
  • sebeřízení (self-management)

Co to bude vyžadovat

Bude potřeba odvaha, radikální otevřenost, schopnost konfrontovat své vlastní stereotypy a měnit vlastní chování.

Prvotní změna může trvat 1-2 roky a bude se skládat ze společných workshopů, vašich vlastních plánů aktivit, konzultací osobních i online. Ve skutečnosti jde o základ pro dlouhodobou změnu a nekončící rozvoj, ale věříme, že po získání zkušeností budete schopni změnu facilitovat sami.