Mám zájem o službu

Strategie organizace

Děkujeme, brzy se vám ozveme!
Bohužel došlo k chybě, zkuste to prosím později.

Proč je strategie pro organizaci důležitá

  • Strategie je rozhodnutí, na jaké priority se zaměřit, a co naopak nedělat, na cestě k dlouhodobému cíli.
  • Dobrá strategie nejen pomůže překonat výzvy (například znásobit inovativnost, zlepšit hodpodářské výsledky, zvýšit pozitivní dopad pro svět), ale je zároveň příležitost pro zapojení a sladění celého týmu.
  • Učíme týmy, jak ze strategie určit své úkoly „na tento a další týden“, protože nepropojení strategie s operativou je uváděno jako jedna z nejčastějších příčin selhání.
  • Budoucnost neumíme ani předvídat, ani kontrolovat. Proto nebereme strategii jako pevný plán, ale učíme se, jak ji průběžně vyhodnocovat a zpřesňovat, aby včas reagovala na nové okolnosti a měnící se podmínky.

Výsledkem je sladěný tým, který má shodu na dlouhodobých prioritách a ví, co má dělat v příštím krátkém období, aby se společné dílo dařilo. Naučil se vyhodnocovat, zda zvolil správnou cestu, a upravovat a adaptovat.

Jak na to půjdeme (plán na 5-9 měsíců)

  • Strategii vytvoříme s klíčovým týmem. Tím nabídneme lidem zapojení do tvorby, využijeme kolektivní inteligenci, z one-man-show uděláme společné dílo.
  • Začneme dobrým pojmenováním výzvy. Nějaký čas nám zabere příprava a shromáždění dat a informací. Pak načrtneme základní strategii. To nám obvykle bude trvat 2 až 3 měsíce.
  • Půjde o sérii 3 až 5 společných workshopů, mezitím domácí úkoly a diskuze, s online podporou. Vymeteme kostlivce ze skříní. Podpoříme out-of-box myšlení.
  • Dalších 3 až 6 měsíců se budete učit strategii revidovat a převádět do úkolů.

Co konkrétně budeme dělat

Strategie je o prioritách

Výsledkem bude několik dobře promyšlených priorit, soustředících se na klíčové výzvy. Žádné nudné business plány, nic složitého, co by firma nepobrala.

Vedlejším efektem bude učení důležitým dovednostem: zapojování celého týmu, otevřenosti a zralé komunikaci a konstruktivnímu zvládnutí konfliktu.

Překonáme „Strategy-execution gap“

Jedno nebo dvě čtvrtletí se budeme učit priority převádět do každodenních úkolů. Ten proces je potřeba vymyslet na míru, odladit a naučit každého, aby se týmy uměly dohodnout, na co zaměří své úsilí.

Budeme ověřovat, učit se a adaptovat

Strategie nemůže být jednorázová záležitost, po které zavřeme oči a naslepo ji další 3 roky budeme následovat. Svět se mění příliš rychle. Vymyslíme a odladíme systém, jak priority vyhodnocovat, abychom se dokázali učit a adaptovat na měnící se podmínky a nepředvídatelné okolnosti. (blog: Saharská lekce ze strategií)

Vhodné je v intervalu 3-6 měsíců využívat společné supervize, abyste měli pohled zvenku, narušující vaši „bublinu“.

Strategie podle principů tyrkysových firem

Proces tvorby je kompatibilní s principy tyrkysových organizací (blog: Jednoduchá strategie v teal firmě). Dbáme na otevřenou diskuzi, do které se může zapojit každý. Výsledek bereme více jako dohodu než jako formální dokument, stanovený shora. Víme, že budoucnost nelze řídit a proto klademe důraz na schopnost učení a rychlé adaptace.